اطلاعیه شماره 1 کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی تحلیل کتب درسی با هدف توانمندسازی فرهنگیان و در راستای برگزاری همایش ” ازنگاه معلم” که در زمینه تحلیل کتب جدیدالتالیف می باشد برگزار خواهد شد. مستدعی است همکاران از طریق سربرگ کارگاه ها اقدام به ثبت نام نمایند. شایان